Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Důležité: 

Náš internetový obchod nabízí široký sortiment dioptrických, slunečních brýlí od předních světových výrobců. Dbáme na to, abychom vybírali kvalitní produkty, které uspokojí potřeby dnešních uživatelů a zároveň odpovídají současným náročným požadavkům na užívání. Samozřejmostí je poskytnutí odborného poradenství při výběru brýlových obrub i dioptrických čoček.

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi společností  FUCHRO DESIGN s.r.o. IČ: 04547900, dále jen provozovatel, a jeho obchodními partnery, dále jen kupující, v oblasti prodeje zboží ze sortimentu internetového obchodu shop.optikaswagg.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli upravit. Právní vztahy provozovatele a kupujícího, které nejsou výslovně upravené těmito obchodními podmínkami, se řeší příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shop.optikaswagg.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Tyto podmínky se nevztahují na individuálně vyrobené čočky viz. § 53/odstavec 8. Na objednání a zábrus individuálních brýlových čoček, může být prodejcem požadována záloha ve výši do 80% z ceny skel.

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu shop.optikaswagg.cz dává kupující provozovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů kupujícího a o jeho nákupech, jsme registrováni u Úřadu na ochranu spotřebitele.

Ceny, které jsou uvedeny na nepřehlédnutelném místě v internetovém obchodě přímo u vystaveného zboží, jsou konečné. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat bez předchozího upozornění. Kupujícímu bude zboží prodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka zboží objednat. O tomto odmítnutí zašle provozovatel informaci na mailovou adresu zákazníka.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Jak a kdy mohu objednávku upravit nebo zrušit?

    * Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednání a poté vrácení zboží dodavateli, poštovné a balné atd., do max. výše 1000 Kč) a to nejpozději do 14 dnů.
    * V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a pohledávka spolu s pokutou 1000 Kč bude postoupena advokátní kanceláři k vymáhání.

Co když balíček nepřevezmu/ne­vyzvednu?

V případě, že již objednané zboží na základě závazné objednávky, nebude zákazníkem stornováno a nebude převzato od přepravce ani vyzvednuto na příslušné poště, náleží prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč, a dále náhrada poštovného a balného v příslušné výši. Pokud pohledávka nebude uhrazena ve stanoveném termínu, bude postoupena k vymáhaní.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetovém obchodě provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného a balného či přepravného uvedenou na internetovém obchodě shop.optikaswagg.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s provozovatelem.